Интериор

Колкото по-рано бъде открит белодробният рак, толкова по-дълго се живее


Рано поставената диагноза води до навременно лечение и до по-висока продължителност на живота при рак на белия дроб. В България трябва да се създаде национален раков план, а по отношение на белодробния карцином – да се въведе скрининг за рискови групи и да се обръща специално внимание на симптомите от страна на дихателната система. Около тези изводи се обединиха водещи специалисти в диагностиката и лекарствената терапия на пресконференция на тема „Поеми си дъх – за по-бърза диагноза и по-добра…