Бизнес и Политика

Емисиите на метан от фосилни горива са „силно подценени“


Отделянето на метан в атмосферата покрай добива и използването на фосилни горива е „силно подценявано“ до момента, се твърди в ново изследване, публикувано в авторитетното научно списание Nature.

Учените са стигнали до заключението, че „естествените“ емисии на фосилен метан, които самостоятелно се изпускат от подземните залежи, всъщност съставляват много по-малка част от цялото количество на парниковия газ, което се отделя в атмосферата, коментира изданието Carbon Brief.