Изкуство и Общество

В защита на романовото достойнство

Дали един писател може да напише роман, при това добър, според мен зависи от наличието на романова душа. Романовата душа обема всякакви проломи и масиви, с нейната широта тя побира всевъзможни пейзажи.