Изкуство и Общество

 „Дахомейците“ и ескалацията

Когато една задълбочаваща се политическа криза не бъде разрешена с политически средства, тя се премества на улицата, където всичко се решава с „улични средства“. Когато с цената на всичко се купува малко „политическо време“, винаги се разразяват сблъсъци.