База Данни Картини

Христо Станчев – (01.06. 1870 – 04.06.1950)

Христо Станчев – (01.06. 1870 – 04.06.1950) – роден. в с. Аджар (днес Свежен), Община Брезово. Учи в Пловдивската мъжка гимназия, където негови учители по рисуване е Ив. Мърквичка и Антон Митов. В края на курса, на организираната от Антон Митов ученическа изложба, Христо Станчев печели първа награда и стипендия от княз Фердинанд за продължение на обучението в чужбина. Отказва предложената стипендия и заминава да следва с помощта на художника Георги Ботушаров, а от втората година е държавен стипендиант. От 1890 до 1893 г. учи при професорите Чаранфи и Барабино във Флорентинската академия. През периода от 1893 до 1896 г. специализира в Мюнхен при проф. Линденшмид и проф. Дефрегер. През този период създава известната картина „Ченци“ (Национална художествена галерия), „Ана“, „Монах“. През 1896 г. се завръща в Пловдив, където преподава в Пловдивската мъжка гимназия. Христо Станчев рисува портрети, натюрморти, пейзажи и композиции. Освен с маслени бои, работи и графика – рисува илюстрациите към първото издание на Яворовите „Безсъници“ (1906 г.-1907 г.). Негови илюстрации има и в много учебници на издателство „Христо Данов“. Най-плодотворният период в творчеството на художника-класик са 30-те години на 20 век. Именно тогава Христо Станчев създава своите най-забележителни произведения: редица пейзажи, предимно с тракийски мотиви; портрети; натюрморти и композицията „На нивата“. Пейзажният цикъл обхваща и началото на 1940-те години. През 1937 г. на XI обща художествена изложба творецът представя най-известната си творба „На нивата“ (Национална художествена галерия).

Автор: А. Василева

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png