База Данни Картини

Константин Величков -(01.01.1855-03.11.1907)

Константин Величков -(01.01.1855-03.11.1907) – роден в Пазарджик. Писател, живописец и общественик. Участва в подготовката на Априлското въстание, поради което e осъден на смърт и после помилван. Още като ученик рисува портрети на Данте, Микеланджело, Юрий Венелин. Учи живопис в Академията за изящни изкуства във Флоренция при проф. Чиаранфи по време на режима на Стефан Стамболов. По това време рисува пейзажи от река Арно, Сан Джервазио, както и картините “Малкият продавач на кибрит”, “Цветарка”, “Баба и внуче”. През 1895 г. се връща у нас и е назначен за министър на просветата. Внася законопроект за основаване на Рисувалното училище, което по-късно става Художествена академия; става съосновател на Дружеството за поддържане на изкуството; подпомага организирането на изложби и структурирането на художествения живот; съдейства на П. Генадиев при създаването и редактирането на списание Художник (1905-1909); не остава безразличен към проблемите на театралната трупа „Сълза и смях „и т.н. Художническото творчество на Константин Величков не е богато и отдавна най-добрите му платна са приютени в Националната художествена галерия, галерията в родния му Пазарджик и др
Автор: А. Василева
image.png image.png image.png image.png image.png