База Данни Картини

проф.Борис Колев- (03.07.1906 – 13.03.1982)

проф.Борис Колев- (03.07.1906 – 13.03.1982)-Борис Колев е роден в Кюстендил. През 1932 г. завършва живопис в Художествената академия, София, при проф. Цено Тодоров. Специализира история