Реклама

БАНЕР
„Rectangle“

300×250 px
 Описание Импресии* Уникални** Цена***
Начална страница6 0001 5003 лв.
Начална страница + Всички страници15 0005 0001 лв.
БАНЕР
„Leader board“

728×90 px
Начална страница6 0001 5003 лв.
Всички страници15 000 5 0005 лв.

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са крайни и са за 1000 импресии
**** При месечен абонамент банер на начална страница се калкулира допълнлително на дневна база с -50% намаление от стандартната цена за 1000 импресии.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ГРУПОВА РЕКЛАМА:
При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от групата Maxinet Media (Seminari.bg, easySofia.com и MailBul.com) ще получите допълнителна отстъпка от 10%

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените