България Юг

Иван Жабов: Това не бяха избори, беше война

Благодарствено обръщение на кмета на община Средец Иван Жабов: Уважаеми жители на община Средец, благодаря за подкрепата, която ми оказахте с …