Изкуство и Общество

Слово за моя брат

Чавдар Гюзелев е ерудиран, спонтанен, понякога невъздържан, интелигентен, естет, изпада във възторг от красивото, но е във война с грозното и това, което е неправилно според него.