База Данни Картини

48. Слънчогледи – Виолета Апостолова